Godrum Gruppen I/S

Godrum - Om os

Hjælp til socialt udsatte og hjemløse

Forsorgshjemmet Godrum er et privat tilbud efter serviceloven § 110. Tilbuddet har 27 pladser. Forsorgshjemmet Godrum er et tilbud om midlertidige ophold, omsorg og støtte for mennesker, med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er udsatte borgere mellem 18-85 år og kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer, som har brug for et botilbud, for aktiverende støtte, omsorg og hjælp til at skabe mere styring i eget liv.

Målsætning

Forsorgshjemmet Godrums primære opgave er at hjælpe borgere, som, pga. særlige sociale vanskeligheder, har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og hjælp til kontakt med misbrugscenter, læge, forsørgerforhold, jobcenter m.m. Vi tilbyder vores målgruppe et ophold i et miljø, hvor vi arbejder med at udrede og afdække individuelle årsager til hjemløshed. 

Vores overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte og på den måde styrke den enkelte borgers muligheder for at blive i stand til at mestre eget liv og klare sig i en mere selvstændig tilværelse samt at øge muligheden for at indgå i sociale fællesskaber.

I samarbejde med beboeren og andre samarbejdspartnere, herunder kontaktpersonen, planlægges det enkelte ophold/forløb. Udgangspunktet for opholdet/forløbet er beboerens egne ønsker og ressourcer.

Vi arbejder med udgangspunkt i hjælp- til selvhjælpsprincippet. Derfor arbejder vi, i samarbejde med beboeren, på at den enkelte beboer opnår fysisk, psykisk og social stabilitet. En af forudsætningerne, for at beboerne opnår en større grad af stabilitet, er, at beboeren får afklaret og opnår forståelse for egen situation, således at vi kan iværksætte evt. yderligere hjælpetilbud til beboeren.

Målet med ovenstående er at øge den enkelte beboers muligheder og basis for at skabe en selvstændig tilværelse.
Hos forsorgshjemmet Godrum ser vi det som afgørende, at den enkelte beboer trænes i at opretholde en struktureret hverdag, hvori der bl.a. indgår daglige gøremål. Derudover tilstræber vi misbrugsfrie rammer. 

Vi arbejder ud fra KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), og vi tilbyder NADA, hvis beboeren ønsker dette. 

Visitation

Forsorgshjemmet Godrum er til udsatte borgere, der står i akut bolignød, ønsker hjælp til at komme ud af misbrug m.m. Vi foretager selv visitationen på stedet, hvorfor borgere kan henvende sig til os uden henvisning. 

Personale

Personalet på vores forsorgshjem i Midtjylland er en blanding af ledelse, adm. medarbejdere, aktiveringsmedarbejdere, socialrådgivere, pædagoger og SOSU’er.

 

Økonomi

Som beboer på vores forsorgshjem i Midtjylland  beholder man sædvanligvis indtægt under opholdet. Beboeren tager desuden aktiv del i hverdagen i form af daglige gøremål under indskrivningen.

Forsorgshjem med hund i begrænset omfang

På forsorgshjemmet Godrum har vi i begrænset omfang mulighed for at modtage borgere, der opsøger vores forsorgshjem med hund. Dog skal det i disse tilfælde være muligt at vise en dokumenteret hundeforsikring (kvittering for betalt forsikring) på hunden. Hvis beboeren ikke kan fremvise en dokumenteret hundeforsikring er det også muligt at tegne en her på stedet.

På forsorgshjemmet Godrum modtager vi ikke hunderacer, der ulovlige i Danmark. Det gælder også hunde, hvor personalet vurderer, at hunden er en blanding af en ulovlig hunderace. Af ulovlige hunderacer kan nævnes rottweiler, dobermann, schæfer m.m. 

Kontakt vores forsorgshjem i Midtjylland

Har du spørgsmål til mulighederne for et ophold hos vores forsorgshjem med hund, er du velkommen til at kontakte os. Vi står også gerne til rådighed for generelle spørgsmål om vores forsorgshjem i Midtjylland, vores udslusningsboliger, Lysbro, i Silkeborg, hvordan vi gennem vores tilbud til hjemløse yder hjælp til socialt udsatte og til borgere, der står i akut bolignød m.m.

Medlem af Arbejde Adler

Vores forsorgshjem i Midjylland er medlem af Landsforeningen Arbejde Adler.