Godrum Gruppen I/S

Godrum - Til samarbejdspartnere

Faglige tilgange

På Forsorgshjemmet Godrum tager vi udgangspunkt i det hele menneske og de resourcer, den enkelte borger er i besiddelse af.

Forløbsstruktur

Henvendelse:

Borgeren henvender sig ift. en eventuel plads på vores forsorgshjem i Midtjylland. Herefter vurderes det, om borgeren tilhører målgruppe for forsorgshjemmet Godrum.

Indskrivning:

Ved ankomst til forsorgshjemmet Godrum underskrives indskrivningspapirer. Derefter gennemgår vi velkomstfolder og husregler, og borgeren tilbydes en rundvisning på vores forsorgshjem.

Helbred/medicin:

Vi tilgår FMK og kontakter borgerens egen læge, hvis der er behov for konsultation, medicinbestilling/justering.

Økonomi/adresse:

Hvis beboeren har behov for det, kan beboeren tilbydes støtte og hjælp til adresseskift, søgning af ydelser etc.

 

Indskrivningssamtale:

Kontaktpersonen til beboeren afholder indskrivningssamtale med beboeren indenfor et par dage. På baggrund af indskrivningssamtalen opstartes der en opholdsplan.

Ugesamtaler:

Beboeren afholder sammen med sin kontaktperson ugesamtaler, hvori der blandt andet drøftes trivsel, ophold på forsorgshjemmet Godrum samt udvikling af målene for opholdet. Opholdsplanen opdateres løbende.

Opholdsplaner:

I samarbejde med kontaktperson vil beboeren som minimum definere egne mål i forhold til beboerens boligsituation, for at forsorgshjemmet kan hjælpe beboeren ud af hjemløshed. 

Handleplansmøder:

Beboeren og kontaktpersonen deltager i handleplansmøder med kommunen.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om vores forsorgshjem i Midtjylland, om hvordan vi yder hjælp til hjemløse/hjælp til socialt udsatte eller noget helt tredje? Så kontakt os allerede i dag. Vi tager altid gerne en uforpligtende snak om vores tilbud til hjemløse og udsatte borgere. 

Du kan også læse mere om vores udslusningsboliger iht. Serviceloven §110 eller Landlyst, der er vores boform iht. Almenboligloven §105 med §85 støtte. 

Revisorpåtegning

Tilsynsrapport 2022