Godrum Gruppen I/S

Landlyst - Om os

Målgruppe

Boformen Landlyst henvender sig til en målgruppe med behov for ekstra støtte i hverdagen.

Det kan eksempelvis være:

 • Personer med et aktivt misbrug af alkohol eller hash, der ofte kun kan forventes stabiliseret
 • Personer med fysiske/psykisk funktionsnedsættelser, dog ikke større, end at der er tale om en væsentlig grad af selvhjulpenhed
 • Personer med en adfærd, der gør, at vedkommende ofte har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge
 • Personer med komplekse kognitive og mentale komplekse personligheder
 • Underliggende kriterier for optagelse på Landlyst er, at behandlingsmulighederne, i forhold til misbruget, vurderes at være udtømte, og at vedkommende ikke kan klare sig i eget hjem med bostøtte

Boform jf. paragraf 85 i Serviceloven

Hos Landlyst forsøger vi at skille os ud fra almene botilbud gennem blandt andet:

 • vores fysiske rammer
 • vores personalegruppens faglige sammensætning
 • vores organisationsstruktur
 • ved at give flere muligheder for at prioritere samvær/omsorg
 • ved personalets kendskab til misbrugsadfærd
 • vores håndtering af sociale vanskeligheder

Boformen Landlyst er et boligselskab efter Almenboligloven §105, og udlejningen administreres af OK Fonden.

Vi tilbyder støtte, omsorg og hjælp til beboere iht. paragraf 85 i Serviceloven. 

Landlyst er den ideelle boform for borgere, der opfylder et eller flere af de opstillede kriterier for vores målgruppe, der ses øverst på denne side. Det kan eksempelvis være borgere, der enten bor i eget hjem eller en anden institutionstype, hvor borgeren har brug for ekstra støtte i hverdagen fra fagfolk med en mere specifik faglig tilgang, og hvor ressourcerne kan koncentreres om borgerens specifikke problemstilling. Landlyst er også til borgere, der har brug for at omgå sig med en mere ligestillet gruppe af medbeboere.

Visitation

Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for udsatte borgere med psykosociale problemer samt borgere, der har brug for støtte til at administrere og leve med sit misbrug. Derudover har beboerne på Landlyst ofte en en adfærd, der gør at vedkommende har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge.

Beboere på Landlyst kan desuden have et vist plejebehov. Borgeren skal dog ved indskrivning være stort set selvhjulpen. Hvis der hos en af vores beboere skulle opstå et behov for yderligere pleje, er dette også en mulighed – dog til forhøjet takst.

Indstilling til Landlyst foregår via den kommune/sagsbehandler, man tilhører. Denne udfylder gældende visitationsskema og sender det til [email protected].

Indstillingen behandles derefter i visitationsudvalget. Har man spørgsmål, kan man med fordel kontakte stedets forstander, Tina Grove, for en konkret drøftelse af den enkelte sag via mail: [email protected] eller tlf.: 38415300.

Samarbejdspartnere

Hos Landlyst arbejder vi sammen med en række eksterne aktører, som hver især hjælper os med at lave det bedste tilbud for vores beboere.

Vi samarbejder med en bred vifte af kommuner i hele landet, hvor vi eksempelvis samarbejder med sagsbehandlere og misbrugscentre.

Derudover er vi en del af Arbejde Adler, hvorigennem vi samarbejder med både Dalhoffsminde og Roskildehjemmet, som begge ligesom os tilbyder bolig og omsorg for personer med ekstra behov for dette.

Vi er medlem af Selveje Danmark, som er brancheforeningen for selvejende organisationer på velfærdsområdet.

Kontakt Landlyst

Har du spørgsmål til Landlyst, og hvordan vi yder hjælp til udsatte borgere gennem pædagogisk støtte, så tøv ikke med at tage kontakt til os. Vi står også altid gerne klar til generelle spørgsmål om boform iht. Almenboligloven §105 med §85 bostøtte. 

Du kan også læse mere om vores forsorgshjem, der bl.a. er et tilbud til hjemløse, der er akut bolignød, eller vores udslusningsboliger.