Godrum Gruppen I/S

Landlyst - Til samarbejdspartnere

Boformen Landlyst

Boformen Landlyst består af syv handicapvenlige toværelseslejligheder i en tilbygning fra 2002.

De syv handicapvenlige lejligheder udlejes efter almenboligloven § 105

Som boform forsøger vi at skille os ud fra almene botilbud gennem blandt andet:

  • fysiske rammer
  • personalegruppens faglige sammensætning
  • organisationsstruktur
  • større muligheder for at prioritere samvær/omsorg
  • personalets kendskab til misbrugsadfærd
  • håndtering af sociale vanskeligheder

Vi er den ideelle boform for borgere, som enten bor i eget hjem eller en anden institutionstype, hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt med en mere specifik faglig tilgang, en mere ligestillet gruppe af medbeboere eller at flere ressourcer koncentreres om den enkelte beboers specifikke problemstilling.

Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, der bygger på dialog, fælles forståelse, fælles forventninger og sammenhæng. Disse værdier kommer til udtryk i vores hverdag gennem vores tilgang til beboeren og tilgangen til arbejdet.

Vores metoder

Hos Landlyst arbejder vi ud fra et værdigrundlag, der indebærer dialog, fælles forståelse, fælles forventninger og sammenhæng. Vores værdigrundlag kommer både til udtryk i vores hverdag og tilgang til beboerne, men værdigrundlaget kommer også til udtryk i vores tilgang til vores arbejdet.

I arbejdet med udsatte borgere har vi øje, for hvor borgeren er i livet, og hvilke ønsker han/hun må have. Ud fra vores observationer og tilgængelige informationer tilrettelægger og tilpasser vi vores hjælp og støtte til den pågældende borger, samt de tiltag der skal iværksættes for at varetage den enkelte borgers behov og ønsker.

Vi opstiller kortsigtede og langsigtede mål, ud fra den enkelte borgers ressourcer og ønsker. Det kan f.eks. være, at fastholde fysiske, kognitiv og sociale funktioner, sikre en sund kost og øve socialt samvær med andre.

Sammen med beboeren reviderer vi løbende målene for at sikre, at målene er aktuelle og optimale.

Dynamisk sammenspil personalet imellem

En af måderne, hvorpå vi søger at opnå dynamik, er ved at sikre en åben, intern dialog  i hverdagen. Hvor det er påkrævet, sker det også via vores personalemøder samt via supervision, hvor problemstillinger, der kan være i personalegruppen eller i forhold til beboere tages op.

Personalet deltager jævnligt i eksterne/interne kurser, som specifikt omhandler arbejdsmetoder eller problemstillinger i arbejdet med vores gruppe af beboere.

Vi arbejder med KRAP (kognitiv ressourcefokuseret og anerkende pædagogik), social færdighedstræning samt Nada, hvis den pågældende beboer ønsker dette. 

Den viden, vi besidder gennem vores respektive uddannelser eller tilegner os via kurser, deler vi med hinanden for at opnå en større bred faglighed og skabe en mere alsidig personalegruppe til gavn for beboerne.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Landlyst, om hvordan vi yder hjælp til socialt udsatte eller noget helt tredje? Så kontakt os allerede i dag. Vi tager altid gerne en uforpligtende snak om vores tilbud til udsatte borgere. 

Du kan også læse mere om vores forsorgshjem i Midtjylland eller vores udslusningsboliger