Godrum Gruppen I/S

Lysbro - Om os

Om os

Velkommen til GodrumGruppens udslusningsafdeling Lysbro.

Lysbro ligger 3 kilometer fra Silkeborg centrum i naturskønne omgivelser ned til Lyså.

Huset har 12 enkeltværelser med eget toilet og bad.

Derudover er der fælles køkken, spisestue, tv-stue, pc-rum, billardrum og rygestue.

Aktivitetshuset er en separat bygning, hvor der er bordtennis, værksted og rum til forskellige kreative udfoldelser.

Lysbro har et ekstra værelse kaldet kvisten, der kan benyttes når beboere har overnattende børn på besøg.

Fra Lysbro har man rig mulighed for at sejle en tur ud på Ørnsø eller Langsø. Vi har kanoer og en båd med påhængsmotor som man kan benytte sig af i fritiden.

Traditioner

På Lysbro værner vi om de danske traditioner.

Vi holder jule- og nytårsaften for de beboere der er i huset, samt tidligere beboere i efterforsorg.

Ligeledes holdes der julefrokost 2. juledag, påskefrokost og Mortens aften.

Den årlige Sankt Hans fest er dagen hvor pårørende, tidligere beboere, naboer samt venner af huset kommer og fejrer midsommeren.

Alle arrangementer afholdes som et fællesprojekt, hvor beboere og personale deltager i forberedelserne.

Målgruppe

Målgruppen for Lysbro er personer over 18 år, som for en periode har behov for at opholde sig i en stof- og alkoholfri ramme, og som har brug for støtte til at opnå en mere stabil tilværelse. Målgruppen er karakteriseret ved at have flere komplekse problemstillinger i deres liv såsom hjemløshed og misbrug af stoffer og/eller alkohol. Ofte har tilværelsen været så ustabil at ingen instans reelt har overblik over disse problemer, endsige har kunnet iværksætte en samlet, koordineret indsats.

Lysbro tilbyder en udredning og en afklaring af beboerens samlede situation, hvor der ydes støtte til at fastholde fokus og motivation for beboerens indsats. Derved kan beboeren forbedre sin livssituation og få etableret kontakt til de relevante instanser.

Målgruppen er bred og der kan være behov for yderlig udredning i forhold til personer med særlige behov og problemstillinger.

Psykiatri

Som udgangspunkt må beboeren ikke have psykiatriske diagnoser der i alvorlig grad præger hverdagen. En psykiatrisk lidelse skal derfor være velmedicineret og forudsætter kontakt til og aftaler med psykiatrien.

Fysisk funktionsniveau

Beboere på Lysbro skal være selvhjulpne således at han eller hun er i stand til at honorere de krav der stilles i forhold til madlavning, rengøring, etc.

Lysbro kan ikke yde fysisk pleje og kan ikke modtage borgere med fysiske handicaps der medfører afhængighed af hjælpemidler, såsom brug af kørestol.

Medicinhåndtering

Beboere på Lysbro skal som udgangspunkt kunne have fuld selvadministration af medicin.
Under opholdet tilbydes der pædagogisk støtte til beboeren, således at beboeren træner i at opnå en rutine mht. hensigtsmæssigt dosering og indtagelse af medicin.
Den enkelte beboer er selv ansvarlig for bestilling og afhentning af medicin. Ligeledes doserer beboeren selv sin medicin efter behov, med pædagogisk støtte af kontaktpersonen.
I tilfælde af, at den behandlende læge vurderer, at en indskrevet beboer på Lysbro har behov for særlig støtte i forbindelse med indtagelse og administration af et medicinpræparat, skal det meddeles til lægen, at personalet på Lysbro ikke kan agere som lægens medhjælp, men udelukkende kan yde pædagogisk støtte, såsom at hjælpe med at systematisere opgaven og skabe rutiner.

Adfærdsproblematikker

På grund af det sociale koncept og nødvendigheden af samarbejde med de øvrige beboere, skal beboerne til en vis grad kunne indgå i sociale sammenhænge.

Personer med sværere personlighedsforstyrrelser, som alvorligt påvirker evnen til at rumme og samarbejde med andre, vil have svært ved at fungere på Lysbro. Der vil naturligvis altid være tale om en individuel vurdering heraf.